Câu hỏi thường gặp

1. Đồ gia dụng hư hỏng có bán được không?

Phụ thuộc vào sản phẩm đó là gì, nhu cầu sử dụng có nhiều hay không mới có thể báo chính xác.

Tùy vào sản phẩm cần bán là gì giá trị ra sao và nhu cầu sử dụng có nhiều hay không chúng tôi mới nhận thu mua.